HDMI Cable

 

M-HDMI-1 M-HDMI-2
M-HDMI-4 M-HDMI-5(Mini)
M-HDMI-6 M-HDMI-7
M-HDMI-8 (Angle) M-HDMI-9 (Angle)
M-HDMI-10 M-HDMI-10
M-HDMI-11 M-HDMI-12
 
M-HDMI-13  

กับหลากหลายความยาวให้เลือก ดังนี้ :

- ความยาว : 1.8 เมตร

- ความยาว : 3.0 เมตร

- ความยาว : 5.0 เมตร

- ความยาว : 10.0 เมตร

- ความยาว : 15.0 เมตร