รับสมัครพนักงานขายหลายอัตรา

   บริษัทเอ็มซิกมา จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสายสัญญาณภาพและเสียงภายใต้ยี่ห้อ    ที่จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ  มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน  ดังนี้

พนักงานขาย  (PC)  ประจำห้างจำนวนหลายอัตรา  โดยมีคุณสมบัติดังนี้

-     เพศชาย / หญิง
-     อายุระหว่าง  18-35  ปี
-     วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป
-     บุคลิกดี

สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล  บริษัทเอ็มซิกมา  จำกัด  เลขที่  23/103  Block-G  ซ.ศูนย์วิจัย  ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กทม.  10310  Tel.  02-2031490-1  ต่อ  15  Fax.  02-6415430

หรือส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาทาง E-mail ได้ที่ : msigma@samart.co.th

 

เอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. หลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 1 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถอื่นๆ ตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่ระบุ (ถ้ามี)
6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร
8. เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player